Peled-Studios---Yaavets-St-29_-318-HDR.j

פרויקטים מאוכלסים

חברת משיטה החלה את פעילותה בנדל"ן בתחילת שנות ה- 70 של המאה הקודמת,
והייתה מעורבת בייזום ובניה של אלפי יחידות למגורים, תשתיות ומבנים ציבוריים
בכל רחבי הארץ. כיום הדור השני ממשיך בהצלחה את פעילות הייזום והבנייה.
במהלך השנים "משיטה" בנתה עשרות פרויקטים בגוש דן ובאזורים שונים