Peled-Studios---Yaavets-St-29_-457-HDR.j

תחומי פעילות

התחדשות עירונית - תמ"א 38

מומחיות בייזום וביצוע להתחדשות עירונית,
במסלול 38/1 חיזוק ותוספת,
וכן במסלול 38/2 הריסה ובנייה.

Crane

התחדשות עירונית – פינוי בינוי

הובלת מתחמי פינוי בינוי גדולים,

הריסה ובנייה של מספר רב של יחידות דיור,
בהתאם למתווה העירוני.

Row of Cranes

ייזום ובנייה – קרקע פרטית

ייזום, תכנון וביצוע של מגוון פרויקטים

על קרקע פרטית באזורי הביקוש בישראל.

Construction Site

הכל כלול - עד המזלג!

ייזום, תכנון ובנייה של פרויקטים להשכרה לטווח ארוך והפיכתם לפרויקטים שהם "מפעל מאושר", על פי חוק עידוד השקעות הון,  הפרויקטים מלווים מרמת התכנון ועד לאבזור וריהוט מלא של הדירות, כמו שאמרנו - עד המזלג..

Peled-Studios---Yaavets-St-29_-183-HDR.j